*****May you be happy, healthy, wealthy and peace of mind those who have been visiting to my blog.*****
.
*****သစ္ပင္အရိပ္ ေဆြမ်ိဳးရိပ္ႏွင္႔ မိရိပ္ဘရိပ္ ဆရာရိပ္ထက္ မင္းရိပ္သည္သာ ဆင္႔ဆင္႔သာ၏။ ထိုမွတစ္ျဖာ ျမတ္စြာေဟာၾကား တရားဆာယာ အရိပ္မွာကား လြန္စြာေအးျမ ခ်မ္းသာရ၍ မွီၾကခိုသူ မ်ားဗိုလ္လူတို႔ အပူခပ္သိမ္း ပ,ေပ်ာက္ျငိမ္း၏ ။*****

Sunday, May 5, 2013

ဒါနထက္သာ ျမတ္ေမတၱာ

"တစ္ေန႔သုးံခါ၊ အိုးတစ္ရာျဖင္႕၊ ခ်က္ကာထမင္း၊ ေက်ြးေမြးျခင္းထက္ ၊ မယြင္း စင္စစ္၊ နို႔တစ္ညွစ္စာ၊ ၾကိမ္သုးံခါမွ်၊ ေမတၱာပြားမ်ား၊ က်ိဳးၾကီးမားသည္ ၊ ဘုရား ျမတ္စြာ  မိန္႔ခြန္းတည္း။"
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က   လူတစ္ေယာက္ဟာ နံနက္ တစ္ၾကိမ္ ထမင္း အိုးၾကီးတစ္ရာခ်က္ျပီး ေက်ြးေမြး လွဴဒါန္းတယ္။ ေန႔လည္ တစ္ၾကိမ္ ထမင္း အိုးၾကီးတစ္ရာခ်က္ျပီး ေက်ြးေမြးလွဴဒါန္းတယ္။ ညေန တစ္ၾကိမ္ ထမင္း အိုးၾကီးတစ္ရာခ်က္ျပီး ေက်ြးေမြး လွဴဒါန္းတယ္။
      လူတစ္ေယာက္ကေတာ႔ နံနက္ တစ္ၾကိမ္ နို႔တစ္ညွစ္စာ ေမတၱာပြြါးတယ္။ ေန႔လည္ တစ္ၾကိမ္ နို႔တစ္ညွစ္စာ ေမတၱာပြြါးတယ္။ ညေန တစ္ၾကိမ္ နို႔တစ္ညွစ္စာ ေမတၱာပြြါးတယ္။
အဲဒီ ထမင္းအိုးၾကီး တစ္ရာ ခ်က္ျပီးသုးံၾကိမ္လွဴတဲ႔ အလွဴဒါနထက္ နို႔တစ္ညွစ္စာ ေမတၱာသုးံၾကိမ္ ပါြးတာက  ပိုျပီးေက်းဇူးမ်ားတယ္လို႔ မိန္႔ဆိုထားပါတယ္။ 
တစ္ခ်ိုဳ႔တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ သူေတြကေတာ႔ ေမတၱာရဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို မယုံၾကည္ခ်င္ၾကဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ ခဏခဏ လက္ေတြ႔က်က် ေမတၱာပို႔ အမွ်ေ၀ၾကည္႔ပါ ။ သိသာပါလိမ္႔မယ္။ 
    ထို႔ေၾကာင္႔  ေမတၱာဘာ၀နာကို  မွန္ကန္တဲ႔ စိတ္ထားနဲ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ထိထိမိမိသာ  ပုံမွန္ပါြြးမ်ားမယ္ ဆိုရင္  သိပ္ျပီးေတာ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔  အလားအလာ ေကာင္းေတြကို ေတြ႔ျမင္ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ ၊
အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ ၊
Dhamma- gift excels all other gifts.

                         အရွင္ စႏၵိမာ(ဓမၼလရိပ္) 

Sunday, April 14, 2013

ေမြးေန႔အတြက္ စကားလက္ေဆာင္


     “လူဘယ္ကစဟူေသာ ေမးခြန္းကို ပညာရွင္မ်ားက ေအာက္ပါကဲ႔သို႔ အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင္႔ဆိုခဲ႔ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိုဳ႔က ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာၾကတယ္ တစ္ခ်ိဳ႔က ျဗာဟၼာက ဆင္းသက္လာၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိုဳ႔က ကမၻာေျမၾကီးကဘြင္းခနဲ႔ ေပၚထြက္လာၾကတယ္ စသျဖင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး သုးံသပ္ ဖြင္႔ဆိုခဲ႔ၾကပါတယ္
တဖန္ လူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္  သတၱ၀ါတစ္ဦး ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ပဋိသေႏÎ ေနျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကျပန္ေလရာ .. ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားေတြကေတာ႔ မိဘႏွစ္ပါး၏ အေၾကာင္းဆုံ ကံအဟုန္ေၾကာင္႔ ဤကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ လူသားဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔  ကာမာ၀စရ ကုသိုလ္ကံအဟုန္ေၾကာင္႔  ကာမဘုံသား လူအျဖစ္ကို ရလာၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
မာတာ မိခင္ေက်းဇူးရွင္က  လူသား အျဖစ္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ ေပးလိုက္ေသာေန႔ကို  ေမြးေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ေခၚဆိုၾကျပီး၊ လူသားတစ္ေယာက္ ကမၻာေျမၾကီးမွာ ေျခခ်ခြင္႔ရေသာ ထိုေန႔သည္  မဂၤလာရိွေသာ ေန႔ရက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္  ရပ္တည္ခြင္႔ေပးလိုက္ေသာ မဂၤလာရိွေသာ ေမြးေန႔အခ်ိန္ခါ သမယမွာ မဂၤလာရိွေသာ စကား မဂၤလာရိွေသာ အေတြး၊ မဂၤလာရိွေသာ အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ပါမွ  မဂၤလာရိွေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္လာပါမည္။
မဂၤလာ ဟူသည္ မေကာင္းေသာ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးကို ပယ္ေဖ်ာက္ျပီး ေကာင္းေသာ ကုသုိလ္တရားမ်ားကို တိုးပြါးေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အလြန္တရာမွ တိုေတာင္းလွေသာ လူ႔ဘ၀ ခဏတာ ပုထုဇဥ္ေလာကမွာ  ယခင္က မွားမိခဲ႔ေသာ အမွားမ်ား၊ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးမ်ား  ေနာင္တစ္ခါ မျဖစ္ရေအာင္ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ  ကုသုိလ္တရားမ်ား ပိုျပီးတိုးပြါးလာေအာင္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားမ်ားကို  ျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္ စသျဖင္႔  သမၼပၸဒါန္တရားကို လက္ကိုင္ထားရပါမည္။
ဘယ္ဘာသာ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္  ေမြးေန႔မွာ ျပန္လည္ စဥ္းစားသင္႔တာက
()  မိမိအတြက္ေရာ  သူတစ္ပါး အတြက္ပါ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ဘာေတြလုပ္ေပးနိဳင္ခဲ႔လဲ
()  မိမိကို ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးလိုက္ေသာ  မိဘႏွစ္ပါးကို ဘာေတြေက်းဇူးျပဳဖူးျပီလဲ
() မိမိ အေပၚမွာ  ပညာသင္ေပးေသာ ဆရာမ်ား အေပၚမွာ ဘာေတြေက်းဇူးျပဳဖူးျပီလဲ
() မိမိတို႔၏ ဘာသာတရားမ်ားတည္တံ႔၊ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးနိဳင္ျပီလဲ  စသျဖင္႔  ျပန္လည္ စဥ္းစား သင္႔ၾကပါတယ္။
အသက္ တစ္ႏွစ္ၾကီးလာသည္ႏွင္႔အမွ် ေလာက အက်ိဳးကို  တစ္ႏွစ္တိုး၍ ထမ္းေဆာင္နိဳင္ခဲ႔ျပီဟု ေၾကြးေၾကာ္နိဳင္သူက တကယ္႔လူျဖစ္ျပီး မိမိအတြက္ေရာ သူတစ္ပါး အတြက္ပါ ဘာမွ လုပ္မေပးနိဳင္သူက  လူ႔အမိုက္သာ ျဖစ္ပါေတာ႔မည္။
ေလကမွာ ျမတ္စြာဘုရား ပြင္႔ထြန္းေပၚေပါက္လာရျခင္းဟာ  လူသားေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အတြက္ ေလာက၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အတြက္ ျဖစ္ေစခဲ႔သလို စာေရးသူ စာရူသူတို႔  လူသားတစ္ေယာက္ အျဖစ္  လူ႔ေလာကမွာ ေနရျခင္းသည္လည္း ေလာကလူသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အတြက္သာ ျဖစ္သင္႔ပါတယ္လို႔တိုက္တြန္းဆႏၵျပဳရင္း...

14, 4, 2013. It turns to 32 !!! Today , I have received many lovely wishes for my birthday so thank you very much for your birthday wish via face book, text message, phone and viber. You all make my birthday complete. Thank you all for loving and care, you all make my day .

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ ၊
အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ ၊
Dhamma- gift excels all other gifts.

                         အရွင္ စႏၵိမာ(ဓမၼလရိပ္) 

Monday, March 25, 2013

အသြင္တူမွ အိမ္သူျဖစ္မယ္


လူရယ္လို႔ျဖစ္လာလို႔ရိွရင္ ေလာက သဘာ၀အရ ထိမ္းျမားမဂၤလာဆိုတာကို အခ်ိန္တန္ရင္ ျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္ ။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက  အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရး၊ သားေရး ၊ သမီးေရး ၊လူမွူေရးႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ လမ္းညြန္ၾသ၀ါဒတရားေတာ္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာမ မိဘမ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမူအရ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲ႔ၾကသူမ်ားအတြက္ အင္မတန္မွ အတုယူ စံနမူနာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ။
မိဘမ်ား လိုက္နာရမည္႔ က်င္႔၀တ္ငါးပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ၌ “မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညြန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလ်ွင္၊ ၀တ္ငါးအင္ ၊ ဖခင္မယ္တို႔တာ” ဟူ၍ ထိမ္ျမားမဂၤလာျပဳလုပ္ေပးရမယ္ဟု ညြန္ျပေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္ ။ ။
မိဘေတြဘက္က သား သမီးကို ထိမ္းျမားျခင္းဆိုတဲ႔ ဤေနရာမွာ  အေလးအနက္ ထားလွ်က္ “ပကတိရူေပန ဒါေနန သံေယာဇႏၱိ”  မိမိတို႔၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္လာ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ဘာသာ၊ရုပ္ဆင္း အဂၤါ၊ က်ုယ္က်င္႔သီလ စသည္တို႔ျဖင္႔  သင္႔ေလွ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္႔ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ထိမ္းျမားေပးရမည္ဟု ထပ္ဆင္႔ညြန္ျပေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။
ဘ၀တစ္သက္လုးံ အိမ္ေထာင္ဘက္အျဖစ္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ၾကရာ၌ ..
(၁) သမသီလ၊ အက်င္႔စရိုက္=သီလခ်င္းတူညီရမယ္။
(၂) သမစာဂ၊ အလွဴအတန္းရက္ေရာမူ=ေစတနာခ်င္း၊၀ါသနာခ်င္းတူညီရမယ္။
(၃) သမသဒၶါ၊ ကံကံ၏အက်ိဳးကိုယုံၾကည္မူ=ရတနာသုးံပါးတို႔အေပၚ ယုံၾကည္မူခ်င္းတူညီရမယ္။
(၄) သမပညာ၊ အသိဥာဏ္=ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မူ ဘာသာအယူ၀ါဒခ်င္းလည္းတူညီရမယ္။
ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္တို႔ လက္ခ်င္းဆက္ၾကပါမူ  ယခုဘ၀၌လည္း အိမ္ေထာင္ေရး သာယာ ခ်မ္းေျမ႔ၾကျပီး ေနာင္ဘ၀ အဆက္ဆက္မွာလည္းပဲ မကြဲမကြာ လက္တြဲမျဖဳတ္ၾကဘဲ ပါရမီရွင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အမွန္ပင္ျဖစ္ၾကေပမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အတိအလင္း ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။
 အသြင္တူမွ  အိမ္သူျဖစ္နိဳင္သည္ဟူေသာ  ျမန္မာစကားပုံအတိုင္း အိမ္ေထာင္ဘက္ခ်င္း အသြင္တူေစရန္ အေရးၾကီးလွသျဖင္႔  အသြင္တူသည္႔ အိမ္ေထာင္ဘက္ေလးမ်ိဳးမွာ …..
(၁) အက်င္႔သီလကင္းမဲ႔၍ လြဲမွားေသာ မိစၧာအယူရိွသည္႔ အမ်ိဳးသားႏွင္႔  အမ်ိဳးသမီးထိမ္းျမားမွူ။
(၂)အက်င္႔သီလႏွင္႔ျပည္႔စုံ၍ မွန္ကန္ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒတူ သမၼာဒိဌိအယူမွန္ရိွေသာ အမ်ိဳးသားႏွႈင္႔  အမ်ိဳးသမီးတို႔ထိမ္းျမားမွူ။
(၃) အက်င္႔သီလ ကင္းမဲ႔၍ လြဲမွားေသာ မိစၧာအယူရိွသည္႔ အမ်ိဳးသားႏွင္႔  အက်င္႔သီလႏွင္႔ျပည္႔စုံ၍ မွန္ကန္ေသာ သမၼာဒိဌိ အယူရိွသူအမ်ိဳးသမီးတို႔ ထိမ္းျမားမွူ၊
(၄)အက်င္႔သီလႏွင္႔ မွန္ကန္ေသာ သမၼာဒိဌိ အယူရိွေသာ အမ်ိဳးသားႏွင္႔  အက်င္႔သီလကင္းမဲ႔၍ လြဲမွားေသာ မိစၧာဒိဌိအယူရိွသည္႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ထိမ္းျမားမွူဟု.. ထိမ္းျမားမူေလးမ်ိဳးရိွပါတယ္။
ထိုေလးမ်ိဳးတို႔တြင္ နံပါတ္(၂)ျဖစ္တဲ႔  အသြင္တူခ်င္းအိမ္ေထာင္ဘက္ျပဳျခင္းဟာ ေကာင္းျမတ္ျပီး မဂၤလာရိွပါတယ္။
“အိမ္ေထာင္မွူ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္စုပ္ထိုး၊ ဤသုးံခ်က္ မပိုင္လွ်င္ ေနာင္ျပင္နိဳင္ ခက္သည္႔အမ်ိဳး” ဟူေသာ  ပညာရိွမ်ားအဆိုအရ .. ေနာင္ေသာအခါ၀ယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ခဲရမ္းလွျပီး သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုးံ နစ္မြန္းနိဳင္ေသာ  လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္သျဖင္႔  ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မူကြဲျပားေသာသူတို႔ႏွင္႔ လုးံ၀ ထိမ္းျမားမွူ မျပဳလုပ္ရန္ အထူးသတိထား ဆင္ျခင္ရပါမယ္။
အသြင္မတူပါက တစ္သက္လုးံ အိမ္ေထာင္ဘက္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိဳင္ပါဘူး။  အမ်ိဳးသားေရာ ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ ႏွစ္ဦးစလုးံ … သဒၶါတူ၊ ပညာတူ၊ သီလတူ၊ အသက္ေမြးစင္ၾကည္မူ တူညီၾကပါမူ ဤဘ၀တြင္လည္း သာယာမူျပည္႔၀၊ ေပ်ာ္ရႊင္မူထာ၀ရ ရရိွနိဳင္ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား  အမွန္ပင္ ျဖစ္ၾကျပီး ေနာင္ဘ၀ သံသရာ၌လည္း  နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ဧကန္မုခ် ေရာက္ၾကပါလိမ္႔မယ္။  

သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ ၊
အလွဴ မွန္သမွ်တြင္  တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆုးံ ၊
Dhamma- gift excels all other gifts.

                         အရွင္ စႏၵိမာ(ဓမၼလရိပ္)